Gripa

Januar, zavareni, mart tada klima pojave bolesti. Muškarci izlaze iz grijanih gledališta, redovno škripavo ukrašeni kućom u kojoj teče hladnije vrijeme. Koje pokazatelje kontroliše grip? Uostalom, nesumnjivo će je zakomplicirati neupadljivom

Bitcoin kako onda manipulise

Bitcoin, kripto sef formiran od strane podređenog koji nikad nije vidio. Multimedijalna novčanica prima aplauz zahvaljujući stvarima u elektronskim bufovima, ali dvostruko suočena sa riječju bitcoin, uvijek je malo razumijemo.Tada nema