Registar poreskih kartica i osnovnih sredstava

Svaki preduzetnik ima cilj da napravi evidenciju osnovnih sredstava u kompaniji. Ovo je popis imovine kompanije. U kom obliku treba voditi ispravnu evidenciju osnovnih sredstava i ko može provjeriti ispravnost vođenja